Z godnie z art. 13 i art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również RODO) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Morsy Gdyńskie im. Jana Bobczyka.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z nami
  • listownie: Stowarzyszenie Morsy Gdyńskie im. Jana Bobczyka, Ul. Śnieżna 1, 81 577 Gdynia
  • przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Przetwarzamy dane w celach:
  • realizacji zadań statutowych naszej organizacji. 6 ust.1 lit. a RODO,
  • w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy na podstawie art.6 ust.1 lit .b RODO,
  • w celu związanym z rekrutacja, nawiązywaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia/umowy , zlecenia, na podstawie atr.6 ust.1 lit .a ,b ,c oraz art.9ust.2 lit .b RODO,
  • w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych z zakresu prawa podatkowego, przepisów rachunkowych, prawa pracy m.in. w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art.6 ust.1 lit .c RODO,
  • w celu wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art.6 ust.1 lit f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetworzone w innych celach np. marketingowych, promocyjnych i innych pod warunkiem wyrażenia zgody, na podstawie art.6 ust.1 lit .a RODO, gdy Administrator zwróci się do Pai/Pana o wyrażenie takiej zgody. Zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Celem wycofania zgody można tez przesłać e- maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 5. W zależności od sytuacji mogą zaistnieć inne wymienione w artykułach 6 i 9 RODO legalizujące przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  • podmiotom uprawnionym przepisami praw,
  • podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych w imieniu administratora: usługodawcom zaopatrującym administratora w rozwiazywania techniczne oraz organizacyjne.
 7. Dane osobowe w myśl przepisów RODO nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym)
 8. Administrator przechowuje Pani/Pana danych osobowych:
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy, okres przetwarzania trwa do momentu zakończenia tej umowy,
  • w sytuacji, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu cofnięcia tej zgody, jednakże niezależnie od powyższego możliwe jest przechowywanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa przez okresy wskazane tymi przepisami, także w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przechowywania trwa do momentu ustania ww. Interesu (np. Okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa taki przysługuje,
  • do celów archiwizacyjnych w zakresie danych niezbędnych np. do wykazania rozliczalności tj .udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych Administrator przechowuje dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 9. Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO i w zakresie tam wskazanym tj. prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jednakże prawo do usunięcia danych tzn. prawo do bycia zapomnianym, nie jest bezwzględnym i jest ograniczone w zakresie wskazanym art.17 ust.5 RODO ( wyjątek dotyczy miedzy innymi danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz danych niezbędnych do ustalenia , dochodzenia lub obrony roszczeń).
 10. Administrator obecnie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
 11. Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje , o przysługującym Pani /Panu prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO.

 

 

 

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com