Morsy Gdyńskie,

  1. Na waszą prośbę wraca godz.12.00 naszych niedzielnych spotkań.
  2. Zarząd uprzejmie informuje, że dostęp do chatki mają wszyscy członkowie naszego Stowarzyszenia. Dla chętnych 19 grudnia o godz.12.30, po morsowaniu, będzie możliwość zakupienia klucza do chatki. WAŻNE INFORMACJE dla właściciela klucza do chatki:

   WAŻNE INFORMACJE dla wszystkich korzystających z chatki - w reżimie COVIDOWYM:

  1. Ranking kąpieli prowadzony będzie od 1.01.2022 r. Pamiętajcie !!! listę obecności podpisujemy własnym długopisem

Musimy zdawać sobie sprawę, ze jest nas dużo, bo mamy 204 członków i ciągle przybywają nowi. To cieszy, dlatego ważne jest zachowanie pewnej dyscypliny, a wtedy wszyscy będziemy mogli cieszyć się z czystej chatki i, jak zawsze, z wyjątkowej morsowej, przyjaznej atmosfery!