Fot. Ola Strzeżewska

Dołącz do nas! Zostań Gdyńskim MORSEM!

Jeżeli chcesz dbać o swoje zdrowie, kapać się w cudownie zimnej wodzie, czerpiąc z tego radość, jeżeli chcesz spotykać ludzi dzielących tę pasję i mieć okazję do poznawania nowych wspaniałych MORSÓW - dołącz do Stowarzyszenia Morsów Gdyńskich im. Jana Bobczyka!

W tym celu zapoznaj się ze STATUTEM, wypełnij DEKLARACJĘ (można ja pobrać z tej strony poniżej, albo wziąć z naszej chatki) i złóż ją na ręce Zarządu - np. podczas weekendowych dyżurów w chatce. 

OPŁATY I SKŁADKI:

Nowych członków obowiązuje jednorazowe wpisowe w wysokości 50 zł.

Składka członkowska za sezon 2023/2024 wynosi 50 zł.

Wpłaty należy dokonać na rachunek

Stowarzyszenie Morsy Gdyńskie im. Jana Bobczyka 

PKO BP 14 Oddział w Gdyni
nr 81 1440 1084 0000 0000 0679 7288

 

Ze Statutu wynikają prawa i obowiązki Członków Stowarzyszenia:

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia:

  1. ma czynne i bierne prawo wyborcze z wyjątkiem członków w wieku poniżej 18 tu lat. Ponadto ma prawo składania wniosków i uczestnictwa w przedsięwzięciach Stowarzyszenia oraz uzyskiwanie informacji o działaniach Stowarzyszenia i jego efektach.

  2. ma prawo do korzystania na zasadach określonych przez władze Stowarzyszenia z obiektów, urządzeń i sprzętu będących własnością lub w dyspozycji Stowarzyszenia.

  3. ma prawo do korzystania z innych świadczeń jakie stwarza swoim członkom

  4. ma prawo do korzystania z nazwy i znaku Stowarzyszenia na zasadach określonych przez jego władze.

 2. Członek wspierający ma wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego. Biernego prawa wyborczego nie mają członkowie wspierający nie będący osobami fizycznymi.

 Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

 1. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

 2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 3. regularnego opłacania składek członkowskich.

 

DO POBRANIA:

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

STATUT STOWARZYSZENIA