Do zakresu działalności zarządu należy:

 1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwalanie rocznych planów działalności programowej i finansowej.
 3. Zatwierdzanie rocznego bilansu i innych sprawozdań finansowych.
 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami stowarzyszenia.
 5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia.
 6. Zwoływanie Walnego zebrania Członków.
 7. Podejmowanie decyzji w sprawach przystępowania Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń.
 8. Przyjmowanie i wykreślanie członków zwyczajnych i wspierających.
 9. Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz terminów ich płatności.
 10. Podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do właściwości innych władz.
 11. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na utrzymanie i rozwój Stowarzyszenia.
 12. Zatrudnianie pracowników.
 13. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zasadach określonych w § 26.
Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com